Privacybeleid

Wij realiseren tuinen, gevestigd aan de Vijzelweg 47, 8243 PM Lelystad is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

Wij realiseren tuinen
Vijzelweg 47
8243 PM Lelystad

Thom Koole is functionaris gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij realiseren tuinen verwerkt uitsluitend de volgende gegevens:

  • Uw naam en/of de naam van uw bedrijf
  • Uw adres en/of het adres van uw bedrijf
  • Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf
  • Uw telefoonnummer en/of het telefoonnummer van uw bedrijf
  • Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf
  • Het btw-nummer van uw bedrijf

Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van mijn dienstverlening: om contact met u te kunnen onderhouden en om u een factuur te kunnen sturen. Uw gegevens worden uitsluitend door Koole Kunstgras persoonlijk verwerkt.

Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard

Wij realiseren tuinen bewaart uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie onderhouden. Wanneer u hebt aangegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, vernietigen wij uw gegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij u daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De enige uitzondering zijn overheidsinstanties wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals voor mijn aangifte Omzetbelasting (via mijn Financieel Adviseur). 

Cookies of vergelijkbare technieken  

Wij realiseren tuinen gebruikt soms cookies of vergelijkbare technieken, die vermeld worden bij het openen van de website. De cookies worden eventueel gebruikt om de kwaliteit van de website te verbeteren. De gegevens worden niet aan derden verkocht of doorgestuurd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wij realiseren tuinen. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de bij ons bekende persoonsgegevens naar u, of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, intrekking, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wijrealiserentuinen.nl.

Wij reageren dan zo spoedig mogelijk – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid. 

Tevens hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij realiseren tuinen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wijrealiserentuinen.nl.

Vraag offerte op